BRL 2601 "Cement" ter visie

De conceptversie van BRL 2601 “Cement” is ter kritiek gepubliceerd.

 De kritiekperiode loopt tot en met 13 februari 2022.

Uw kritiek kunt u aanleveren op onderstaand commentaarblad en mailen naar Theo Klootwijk. 

Download:
- BRL 2601 Kritiekversie
- Certificaatlayout BRL 2601
- Commentaarblad

De kritiekperiode voor deze BRL is voorbij.