Nummer SKGIKOB.010728.03.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Luxlight BV
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven
Tel: +31 (0)402 070 124 | Website: www.luxlight.nl
Afgiftedatum 04-06-2021
Vervaldatum 15-01-2023
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest
Producttype lichtstraten
Systeemnaam Illumy LDV, LDM en ZD
Hang en sluitwerk nvt