Nummer SKG.0247.0243.07.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
De Rollecate
H.G. Zwerusstraat 3
7951 CZ Staphorst
Tel: +31 (0)522 467 000 | Website: www.rollecate.nl
Afgiftedatum 15-02-2023
Vervaldatum 15-02-2028
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
Uitvoering(en) schuiframen en -deuren
bxh Voor de afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest.
Systeemnaam Eland Brandt R1, R2, R3V (ramen)en D1, D2, D3V (deuren)
Hang en sluitwerk Divers gecertificeerd hang- en sluitwerk en/of eigen fabrikaat