Wat is een ETA?

De Europese Commissie heeft voor een groot aantal bouwproducten bepaald dat deze, gebaseerd op een geharmoniseerde productnorm (hEN), met CE-markering op de markt gebracht moeten worden. Is er geen geharmoniseerde productnorm (hEN) voor uw product beschikbaar? Dan kunt u met een European Assessment Document (EAD) en de bijbehorende European Technical Assessment (ETA) de belangrijkste eigenschappen van het product door SKG-IKOB vast laten leggen in een ETA. Is op uw product een ETA afgegeven, dan mag u uw product voorzien van CE-markering. Het opstellen van een ETA is niet wettelijk verplicht, maar kan bijdragen aan de acceptatie van uw product.

De procedure voor het verkrijgen van een ETA (European Technical Assessment) loopt via EOTA (European Organisation for Technical Assessment), SKG-IKOB is er lid van. Wij geven ETA’s af op een aantal productgebieden en producten.