Wanneer is een EPA-rapport nodig?

Het energieprestatierapport is inclusief het energielabel verplicht bij verkoop en verhuur. SKW Certificatie geeft het procescertificaat af op basis van de BRL 9500 (W en U). EPA-adviseurs die volgens deze richtlijn en opnameprotocollen werken, kunnen efficiënt EPA’s. De uniforme werkwijze en rapportage maakt goede vergelijkingen tussen projecten mogelijk. Certificaathouders profiteren van een permanent opdrachtenpakket in een groeiende markt.

Op de website van SKW Certificatie leest u meer over de EPA-certificering.