Wat doet de gecertificeerde WoonKeuradviseur?

Met behulp van het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen onderzoekt de WoonKeuradviseur hoe men langer thuis kan blijven wonen. Dat kan vaak zonder overbodige investeringen indien de bewoner zich er tijdig van bewust is dat dat kan. De adviseur helpt met bewuste keuzes om middelen gericht in te zetten en is de schakel tussen bewoner, eigenaar en overheid. De werkwijze wordt gecertificeerd door SKW Certificatie.

De adviseur legt het werk efficiënt vast via een digitale gestandaardiseerde methode in een heldere rapportage die gecontroleerd wordt door SKW Certificatie. U kunt het certificaat WoonKeuradviseur verkrijgen als u het examen na de driedaagse cursus succesvol doorloopt.